co nowego?Dyżur Radcy Prawnego

Porady prawne z naszego powiatu dla członków ZNP odbędą się 20 października 2017 r. od godziny 13.00 do 14.30 w Szkole Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej przy ul. Kościuszki 1 (tel. 17 2271-798)

AdministratorPosiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej z udziałem Prezesów Ognisk, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 1 w Kolbuszowej. Początek posiedzenia o godzinie 16.00.

Prezes Zarządu Oddziału ZNP w Kolbuszowej

Władysław Koźmiczwiązek nauczycielstwa

polskiego

Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP) – obecnie według Statutu ZNP jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki, zrzeszającym osoby, zwane dalej członkami ZNP.

więcej